Zajęcia kreatywno-ruchowe dla szkół

Elementy metodyki pedagogiki zabawy, na których opiera się cykl zajęć, emocjonalnie angażuje wszystkich uczestników, pobudza ich do twórczego działania, a także inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Niesie ona za sobą jednocześnie mnóstwo radości i satysfakcji. Istotą zajęć jest dążenie do poznania każdego dziecka indywidualnie, co podczas pracy grupowej pomaga na oparciu zajęć o potrzeby i zainteresowania dzieci.