Warsztaty edukacyjno-animacyjne dla przedszkoli

Program zajęć obejmuje przygotowanie dzieci do rozwoju indywidualnych i niepowtarzalnych cech oraz do aktywnego uczestnictwa i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Celem nadrzędnym jest rozwój twórczej i niezależnej osobowość dzieci. Dzieci rozwijając indywidualne zdolności, pobudzają wyobraźnię i pomysłowość
w odkrywaniu wrażliwości w stosunku do potrzeb własnych oraz otaczającego je świata. Podstawą działań jest wykorzystanie elementów metodyki pedagogiki zabawy z wykorzystaniem m.in. elementów sensoryki, pracy z muzyką, działań ruchowych.